Home

Stichting Monumentenherstel Valburg, Stimova, is opgericht in 1995.

Sindsdien is gemeente Valburg gefuseerd met een aantal andere gemeenten tot gemeente Overbetuwe. Hierdoor is de omvang van het werkgebeid van Stimova aanzienlijk uitgebreid.


Hier vindt u een overzicht van de monumenten in de gemeente Overbetuwe.Open Monumentendag 2019In het weekend van 14 en 15 september 2019 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.


Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.


Het thema is dit jaar 'Plekken van Plezier'.
Het programma van de Open Monumentendag 2019 en welke monumenten er te bezichtigen zijn in de Gemeente Overbetuwe, treft u aan onder het menu-item Open Monumentendag 2019.

De wereld achter Open Monumentendag


Elk jaar in het gehele (dus inclusief zaterdag) tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. De BankGiro Loterij Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De BankGiro Loterij Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. Inmiddels worden er in vijftig landen vergelijkbare evenementen georganiseerd.


De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 in navolging van Frankrijk georganiseerd. Op Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Niet alleen openen de duizenden monumenten gratis hun deuren voor het Nederlandse publiek, er worden ook ontelbaar veel activiteiten georganiseerd: tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen maar ook veel activiteiten voor jongeren, zoals speurtochten.

Open Monumentendag kent een decentrale opzet: in iedere deelnemende gemeente werkt een groep vrijwilligers actief mee aan het samenstellen en de praktische uitvoering van het Open Monumentendag programma. Het landelijke projectbureau Open Monumentendag ondersteunt de verschillende groepen zo goed mogelijk, coördineert het project, stelt materialen ter beschikking en wisselt kennis- en informatie uit. Elk jaar kiest het projectbureau een landelijk thema waarin de programma’s worden gegoten.


Voor 2019 is het thema Plekken van Plezier:

naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor ontspanning en vermaak?