over ons


Stichting Monumentenherstel Valburg


Bredestraat Noord 36

6674 MP Herveld


info@stimova.nl
Bestuur

Voorzitter: W.J.M. Huijbrechts

Secretaris: D.H. Pols

Penningmeester: J.G.M. Zwartkruis

Bestuurslid: J.G.M. ZwartkruisBeleidsplan

De stichting organiseert een aantal activiteiten om monumenten onder de aandacht te brengen en zo het behoud van deze monumenten te ondersteunen.


Voor 2017 staan de volgende activiteiten op de agenda:

Medeorganiseren van de Open Monumenten Dag in de gemeente Overbetuwe. Dit vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september 2017.

Artikelen publiceren in de regionale kranten.

Op onze facebook-pagina kunt u meer informatie vinden over lopende en afgeronde projecten.


Doelstelling

De stichting heeft tot doel het behouden van monumentaal erfgoed in de gemeente Overbetuwe.


Beloningsbeleid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.


Financiele verantwoording

Jaarlijks zal de begroting van het lopende jaar, alsook de verantwoording van het voorgaande jaar worden bekend gemaakt.